LGTBI

El GPS interpel·la el Govern sobre la Llei 11/2014

  • Actualitzat:
  • Creat:

Intervenció de Marta Moreta al Parlament de Catalunya sobre la implementació de la Llei contra l'Homofòbia

Gràcies Presidenta, Consellera, Diputats/es, abans d’iniciar m’agradaria saludar al col·lectiu LGBTI de la Sectorial del PSC, al president de l’entitat GAG (grup d’amics Gais) i també als representants de l’observatori contra la Homofòbia que ens acompanyen en aquesta cambra.

Consellera, avui volem fer aquesta interpel·lació per sortir de dubtes i aclarir a on passem, què ens falta i on anem amb la llei 11/2014.

La setmana passada la Diputada Violant Cervera en una intervenció en aquest ple deia textualment: Sra. Moreta la Llei contra l’homofòbia, és una llei que és única al món, almenys a Europa segur, i al món segurament també. Costa molt la seva implementació dintre dels dife¬rents àmbits de govern, és una llei que costa, és veritat. Però a Catalunya, podem parlar de la implementació d’una llei, cosa que no pot passar en cap altre lloc del món. Per tant, és veritat, segurament no es va tan de pressa com segurament el mateix Govern voldria, però almenys els passos són ferms.

Així doncs, estem d’acord que tenim una llei envejable per a molts però també estarem d’acord que si ningú desplega el reglament es com si no la tinguéssim. Parlem doncs de passos ferms, els drets del col·lectiu LGBTI estan garantits és cert, com deia el president del meu grup parlamentari, i amic Miquel Iceta, que fa uns dies escrivia, surten gais per la televisió, guanyen premis, n'hi ha que són diputats, consellers de la Generalitat, ens podem casar i fins i tot a Catalunya tenim una llei contra l'homofòbia. I tot això és cert però, ens manca un desplegament real de la llei, consellera.

Així doncs definim, Tots sabem que el Consell Nacional està constituït de fa temps, però també tots som coneixedors de la seva poca activitat, no sabem si es reuneix quan toca, ni s’hi hi estan representats tots els col·lectius, no sabem les propostes i recomanacions que s’hi debaten, no sabem s’hi s’han realitzat sessions extraordinàries de plenari, i miri Consellera que malauradament hem tingut molts casos perquè es faci un plenari extraordinari. I seguim perquè no em voldria quedar només amb aquest tema, encara no s'ha aprovat el decret que regularà el procediment sancionador previst a la llei, malgrat en tenim un esborrany.

Ens manca també el protocol específic d'actuació que faci real el deure d'intervenció de l'administració i això que l’Observatori contra l’homofòbia va tenir una reunió amb vostè el setembre de 2016 on se li va entregar una proposta de protocol del Deure d’Intervenció i del qual no hi ha cap resposta, i Consellera tampoc s'ha creat l'òrgan coordinador de polítiques LGBTI que preveu la llei, no s'ha aprovat tampoc el protocol per tractar de forma integral i adequada a les víctimes d'agressions per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i no existeix encara el protocol per prevenir i abordar el 'bullying' homofòbic. I per no sé tant crítica, li donaré l’enhorabona Consellera, perquè fa 6 dies que es va crear la Comissió Interdepartamental. I no voldria ser mal pensada, però allò de la llei de Murfi!! el grup Parlamentari Socialista demanava fer una interpel·lació a la consellera pel desplegament de la llei LGBTI i coses dels destí, es crea la comissió interdepertamental 6 dies abans interpel·lació.

Ara bé, ens n’alegrem a mitges perquè la disposició addicional primera diu que en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei ( es a dir aquest termini finalitzava el 2016), l’òrgan que coordini les polítiques LGBTI dels diversos departaments de la Generalitat ha d’avaluar l’impacte social d’aquesta llei i fer pública aquesta avaluació.

És doncs, evident que no podrem disposar de l’avaluació perquè la comissió s’ha creat ara, i aquí també anem tard! Estem realment alarmats per la lentitud en la seva aplicació, i sabem que no es pot ser tot alhora, però avancem realment amb passos ferms, això sí. Deixi’m Consellera Bassa centrar-me en alguns casos concrets per fer-li veure el perquè és tant necessari fer el desplegament de forma immediata. Segueixen els insults, les agressions, el 'bullying' escolar i en les xarxes socials i els suïcidis d'adolescents i joves que ja no poden aguantar més. Massa gent encara, víctimes, amics i famílies, pateixen, sovint en silenci, el dolor imposat per altres que se senten impunes. No ens podem quedar amb els braços creuats.

Per exemple, no pot ser que la Generalitat subvencioni dues escoles de l’OPUS que ofereixen llibres homòfogs, i que recomanen a pares i a alumnes volums que titllen d’anormals a les persones LGBTI, fins hi tot Consellera, en un capítol dedicat a les relacions amb les persones del mateix sexe es descriu "intrínsecament negatives", i semblants a la existència de persones "sàdiques, cleptòmanes o piròmanes" és un cas clar de discriminació i de vulneració la Llei 11/2014. Li recordaré que la llei diu que en l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions perquè en tot el sistema educatiu, com ara en els continguts dels materials escolars, en les activitats esportives escolars i en les de lleure infantil i juvenil, en els recursos formatius o en la formació de mares i pares, es tingui en compte la diversitat afectiva i sexual i s’eviti qualsevol tipus de discriminació, i perquè es disposi de mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament de què puguin ésser objecte les persones LGBTI en el medi escolar. Suposo que el Departament d’Ensenyament hi posarà mà en aquest tema oi?

I un altre exemple, viscut no fa masses dies en aquest parlament. Diversos grups parlamentaris vam proposar un manifest per declarar el nostre enuig a la Xerrada homòfoba de Philippe Ariñó a l’església de Santa Anna organitzada per la delegació de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona. Sorpresa majúscula, es demana que els diputats i diputades de la cambra donin suport en aquest Manifest, i el seu govern Consellera es divideix. No poden dividir-se en aquest tema i malgrat demanaven que donessin suport tots els diputats de la cambra,( que en van faltar alguns del seu grup parlamentari) hagués estat be que el Govern ho hagués recolzat també, perquè n’eren coneixedors, almenys les dues màximes responsables en temes d’igualtat , la Consellera Munté i vostè mateixa Consellera Bassa. Quin és el seu compromís polític Consellera?, el del seu govern, el de Puigdemont i el de Junqueras per implementar la llei? Sovint el seu pretext és que no hi ha diners, però hi la voluntat política per desplegar tot el què li he detallat? Bona part dels compromisos de desplegament no executats no van lligats al finançament i sí és evident, també es necessiten recursos econòmics, i aquí si que m’agradaria fer-li una reflexió: Vostè creu que és una prioritat política que l’ajuntament de Barcelona inverteixi més diners que no pas la Generalitat de Catalunya en polítiques LGBTI?

Realment creu que vostè i el seu govern es creuen les polítiques de LGBTI són una prioritat? A mi no m’ho sembla! L’ajuntament de Barcelona dedica 1.500.000€ a polítiques de LGBTI, mentre que la Generalitat en els pressupostos que s’han d’aprovar dediquen la xifra de 670.000€, malauradament els números ho expliquen tot.

Actuen tard consellera, sempre a reacció a un tema que ja ha explotat. Posin de veritat les polítiques LGBTI a la seva agenda política i no ens enganyin més.

Exigim al Govern de la Generalitat que es comprometi de manera real amb els drets LGTBI. Que es prengui la llei seriosament, que la implementi, que la faci aplicar. Que es cregui que les persones LGBTI tenen els mateixos drets que la resta i que el Govern del país ha de ser el primer en fer-los complir. Moltes gràcies

Fitxers adjunts: